Sterownik SF2-NS

Sterownik SF2-NS przeznaczony jest do sterowania urządzeniami odpylacza (wentylatory, napędy odbioru odpadu, regeneracja filtra).
Sterownik nadzoruje rozruch, pracę instalacji oraz jej wyłączenie. Istotą sterowania jest dobór takiej liczby załączonych wentylatorów, aby utrzymać podciśnienie w zadanych granicach.

Funkcje:
  • załączanie wentylatorów w trybie kaskadowym i sekwencyjnym,
  • regeneracja filtra w trybie czasowym, progowym lub tylko na końcowe cykle,
  • wyłączenia dobowe,
  • cykliczna praca napędów odbioru pyłu,
  • liczniki pracy.

Do pobrania

Zdjęcia