Sterownik SO40

Sterownik SO40 przeznaczony do sterowania filtrami pulsacyjnymi typu on‑line. Dostępne są trzy tryby pracy: czasowy, progowy i auto. W trybach progowym i auto regeneracja jest zależna od pomiaru różnicy ciśnień.

Wersja SO40Z jest przeznaczona do sterowania filtrami typu off-line, czyli z zamykanymi komorami. W tym trybie na czas regeneracji komora jest wyłączona z pracy, co pozwala znacząco zwiększyć skuteczność czyszczenia filtra.   

Funkcje:
 • cykliczna (czasowa, progowa lub auto) regeneracja filtra,
 • kontrola zwarć i przerw w połączeniach zaworów,
 • wyświetlanie numerów uszkodzonych zaworów,
 • końcowe czyszczenie filtra, cykle regeneracji po wyłączeniu pracy sterownika,
 • cztery algorytmy kolejności załączania zaworów,
 • tryb ręcznego załączania/testowania zaworów,
 • sterowanie napędem odbioru pyłu,
 • pomiar temperatury z progiem alarmowym.
Wejścia dwustanowe:
 • załączenie/wyłączenie pracy sterownika,
 • zdalne zatrzymanie regeneracji,
 • kontrola obrotów napędu,
 • kontrola maksimum w lejach.
Wyjścia dwustanowe:
 • sygnalizacja pracy,
 • sygnalizacja alarmu,
 • sygnalizacja alarmu temperatury,
 • napęd odbioru pyłu.

Sterownik posiada obudowę panelową. Można go także zamówić zamontowanego w szafce obiektowej. Istnieje także możliwość zamontowania dodatkowego wyposażenia elektrycznego: sterowanie wentylatorem, zaworem celkowym itp.


Parametry sterownika SO40
Zasilanie sterownika
poprzez transformator
20VAC lub 24VDC/1,5A
230VAC 35VA
Zasilanie elektrozaworów
wersja niskoprądowa SO40L
24VDC / 3,6..30W
24VDC / 0,4.. 6W
Maksymalna liczba elektrozaworów 168
Zakres pomiarowy ΔP 0..2,5 kPa / 4..20mA
Transmisja szeregowa Modbus RTU / RS485 (opcja RS232)
Obudowa panelowa 144x144x80 mm
Szafka z tworzywa IP65 400x300x150 mm

Zdjęcia