Sterownik SF2-ZUK/ER/MP

Sterownik SF2–ER/ZUK/PM przeznaczony jest do sterowania urządzeniami układu odpylania (wentylator wspomagający, regeneracja filtra, napędy odbioru odpadu, wibratory, przepustnice). Układ jest załączany jeśli spaliny mają odpowiednią temperaturę oraz aktywny jest wentylator główny. W momencie gdy temperatura przekroczy próg dolny lub górny filtr jest odcinany.

Funkcje:
  • praca remontowa, ręczna i automatyczna
  • cykliczna praca napędów odbioru pyłu
  • liczniki pracy