Sterowniki sprężarek

Współczesne, zaawansowane technologicznie kompresory do niezawodnej, wydajnej i ekonomicznej pracy wymagają inteligentnego sterowania. Nasze sterowniki SSP2 oraz SS3 przeznaczone są do sprężarek śrubowych z silnikiem elektrycznym. Na podstawie pomiarów z czujników i przetworników zarządzają pracą sprężarki utrzymując zadane ciśnienie oraz kontrolują podstawowe parametry pracy. SSP2 to prosty sterownik z wyświetlaczem LED i klawiaturą, przeznaczony do sprężarki wyposażonej w dwustanowy czujnik ciśnienia (presostat). Sterownik SS3 współpracuje z analogowym przetwornikiem ciśnienia, posiada panel sterujący z klawiaturą i wyświetlaczem LCD.   
Sterownik SWD2 jest przeznaczony do sprężarek śrubowych z silnikiem spalinowym.

Sterowniki SK3 SK4 zarządzają zespołem sprężarek pracującym na jedną sieć sprężonego powietrza. Mogą sterować kompresorami w trybie kaskadowym lub sekwencyjnym.

Podstawowe funkcje sterowników to:
  • utrzymanie zadanego ciśnienia w sieci,
  • optymalizacja pracy kompresorów (skrócenie czasu pracy na odciążeniu/pracy jałowej/, ograniczenie ilości załączeń),
  • wyrównanie liczby godzin pracy /czasów serwisowych/.
Sterownik SK3 może sterować maksymalnie czterema sprężarkami i posiada 4 algorytmy pracy.
Do sterownika SK4 można podłączyć maksymalnie dziesięć kompresorów, można je podzielić na 3 grupy o różnej wydajności.

Do sterowania zespołem pomp próżniowych przystosowany jest sterownik SK3P. Nadzoruje pracę do 4 pomp utrzymując zadaną wartość próżni.