Sterownik SSP2

Sterownik SSP2 jest przeznaczony do sterowania sprężarką śrubową z silnikiem elektrycznym. Zarządza on całym osprzętem elektrycznym sprężarki (silnik główny, wentylator, zawór odciążenia, spust kondensatu, podgrzewacz oleju). Kontrola parametrów pracy jest możliwa poprzez następujące układy:
  • presostat ciśnienia,
  • przekaźnik termiczny silnika,
  • termostat chłodnicy,
  • pomiar temperatury oleju,
  • pomiar temperatury uzwojeń silnika (PTC),
  • układ kontroli trzech faz.
Funkcje sterownika:
  • praca ręczna i automatyczna,
  • alarmy wymiany filtrów,
  • liczniki czasu pracy,
  • ukryte parametry serwisowe.
Ponadto możliwe jest połączenie sprężarek w układzie kaskadowym (do 3 sprężarek) lub układzie sekwencyjnym (do 8 sprężarek). Zalety takiego połączenia to równomierne zużywanie sprężarek oraz przekazanie pracy w przypadku alarmu.
Sterownik posiada obudowę panelową. Na panelu znajduje się wyświetlacz LED - 6 cyfr, klawiatury .

Parametry sterownika SSP2
Zasilanie sterownika
transformator
2x 20VAC / 10VA
230V / 2x20VAC
Pomiar temperatury PT100 (opcja PT1000 / KTY)
Pomiar ciśnienia Presostat (styk)
Pomiar temperatury uzwojeń PTC zgodnie z DIN 44081
Wymiary 144x144x85 mm

Zdjęcia