Licznik LTM2

Licznik służy do zliczania impulsów w układach sterowania. Posiada dwa wejścia zliczające, dwa wyjścia oraz wejście z możliwością wybrania realizowanej funkcji dla danego wejścia/wyjścia.
W zależności od wersji może być wyposażony w moduł transmisji MODBUS RTU oraz w nieulotną pamięć zliczonych impulsów.

Wersja LTM2-I1 umożliwia wykorzystanie go w dowolnej konfiguracji. Posiada dwa progi alarmowe, zliczanie postępowe lub rewersyjne, sumowanie impulsów z poszczególnych wejść licznikowych.

Wersja LTM2-OZ może być wykorzystana do zliczania cykli pracy maszyny. Po przekroczeniu progu alarmowego załącza się sygnalizacja dźwiękowa oraz dodatkowy styk. Sygnalizacja jest powtarzana co pewien czas, aż do momentu wyzerowania licznika.

Parametry licznika LTM2
Zasilanie sterownika 230VAC
24VAC
20VAC
Wejścia sterujące PNP 24VDC / 10mA
1 szt. w wersji I1
2 szt. w wersji OZ
Wyjścia 2 szt.
Częstotliwość 20kHz
Zakres zliczania -9999999...99999999
Wymiary 96x48x83 mm

Do pobrania

Zdjęcia