Zadajnik napięcia ZN10

Zadajnik służy do zadawania napięcia stałego w zakresie 0…10V. Poziom napięcia jest wskazywany przez 10 diod. W pracy ręcznej sygnał wyjściowy ustawia się pokrętłem potencjometru. W pracy automatycznej na wyjście przekazywany jest sygnał wejściowy z urządzenia zewnętrznego.

Parametry zadajnika ZN10
Zasilanie sterownika 230VAC
24VAC
20VAC
Sygnał wyjściowy 0..10VDC / 20mA
Wymiary 36x72x83 mm