Zadajnik ZP20

Zadajnik służy do zadawania prądu stałego w zakresie 4..20mA. Poziom prądu jest wskazywany przez 10 diod. W pracy ręcznej sygnał wyjściowy ustawia się pokrętłem potencjometru. W pracy automatycznej na wyjście przekazywany jest sygnał wejściowy z urządzenia zewnętrznego.

Parametry zadajnika ZP20
Zasilanie sterownika 230VAC
24VAC
20VAC
Sygnał wyjściowy 4..20mA
Wymiary 36x72x83 mm